Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần thời trang DOLO

Ngày đăng: 05:24 PM 06/06/2022 - Lượt xem: 370

Chiều ngày 05/06/2022, Công ty cổ phần thời trang DOLO đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đúng quy định. Kết quả bầu cử tại Đại hội, có 100% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thành phần HĐQT.

 

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ I như sau:

HỌ TÊN

Vai trò

Tỉ lệ phiếu bầu

Ông: Đỗ Mạnh Quỳnh

Chủ tịch HĐQT

100%

Công ty CP Dgroup Holding

(Đại diện: ông Hồ Huỳnh Duy)

Phó chủ tịch HĐQT

100%

Bà: Dương Thị Huyền

TV HĐQT

100%

Ông: Phạm Xuân Huy

TV HĐQT độc lập

100%

 

Báo cáo tại đại hội, ông Đỗ Mạnh Quỳnh – Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tóm tắt quá trình triển khai hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm 2022 đạt 12,60 tỷ đồng và kế hoạch kinh doanh 07 tháng cuối năm 2022. Tính đến nay, DOLO sở hữu hệ thống 06 Showroom và kho vận, 03 mặt bằng văn phòng tại Hà Nội và HCM. Qua đây các cổ đông nắm được tình hình hoạt động của hệ thống Showroom và cùng đưa ra những phương án kinh doanh mang tính hiệu quả nhất.

Ông Phạm Xuân Huy phân tích những điểm còn hạn chế, thuận lợi và cơ hội sắp tới trong doanh nghiệp. Trong 3 - 5 năm tới thị trường ngành thời trang, đặc biệt ngành đồ da tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đông Nam Á. Ông cũng định hướng chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty, mở ra những cơ hội cho những nhà đầu tư tiếp cận đến Doanh nghiệp có nền tảng vững chãi trong cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và có định hướng rõ ràng theo từng giai đoạn. Việc tăng vốn thành công cũng là một trong những điểm sáng nổi bật trong bức tranh sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đại diện vị trí là Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Dgroup Holding ông Hồ Huỳnh Duy nêu lên 07 chiến lược cải cách cấp thiết trong quá trình vận hành và đầu tư của DOLO hiện nay. Từng bước cải thiện yếu tố cốt lõi trong Doanh nghiệp, đề xuất những phương án giải quyết trong thời gian sắp tới giúp cho Doanh nghiệp phát triển đúng mức, vững chắc.

 

Kết lại phiên họp ông Đỗ Mạnh Quỳnh khẳng định trước toàn thể Cổ đông "DOLO đã và đang đi đúng theo định hướng, tầm nhìn và sứ mệnh từ ngày đầu thành lập. HĐQT được bầu chọn ngày hôm nay giúp cho những chặng đường tiếp theo DOLO chắc chắn và tiến xa hơn".

Phiên họp ĐHCĐ lần thứ nhất kết thúc, dựa trên mục tiêu chúng định hướng phát triển của Doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025, tất cả các tờ trình cổ đông đã được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao trên 98%.

Facebook