Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần thời trang DOLO

05:24 PM 06/06/2022

Chiều ngày 05/006/2022, Công ty cổ phần thời trang DOLO đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Xem thêm 1,217

Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2022

08:56 AM 05/06/2022

Công ty cổ phần thời trang DOLO thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2022

Xem thêm 527
Facebook